۱۳۹۵-۱۲-۱۵
انسانهای بی هدف - موسسه راز تحول خانواده

انسانهای بی هدف

انسانهای بی هدف تا آخر عمر ابزار انسانهای هدفمند خواهند شد.
۱۳۹۵-۱۲-۱۶
كنترل زمان! - موسسه راز تحول خانواده

کنترل زمان رو در دست بگیر!

به ساعت خیره شو! میتونی متوقفش کنی!؟ قطعا نه. زمان کارش رد شدنه! هر ثانیه ای که بگذره دیگه بر نمی گرده! کنترل زمانت رو در دست بگیر و ازش جلو بزن.
۱۳۹۵-۱۲-۱۶
تغيير دنيا با لبخند زدن موسسه راز تحول خانواده

لبخند بزن ۰۲

از لبخند خود برای تغییر دنیا استفاده کنید. اما نگذارید دنیا لبخند شما را تغییر دهد!
۱۳۹۵-۱۲-۱۷
چرا زندگي رو سخت ميكني!

چرا زندگی رو سخت میکنی!

چرا زندگی رو سخت میکنی! ما فقط یک بار زندگی می کنیم. سخت نگیر! ساده باش.
۱۳۹۵-۱۲-۱۹
مردم هرگز خوشبختي خود را نمي شناسند!

مردم هرگز خوشبختی خود را نمی شناسند

مردم هرگز خوشبختی خود را نمی شناسند! اما خوشبختی دیگران، همیشه در جلو دیدگان آنهاست.