فشارهای عصبی

۱۳۹۶-۰۱-۲۴
احترام به حکمت خداوند موسسه راز تحول خانواده دکتر ژیلا فرخی

احترام به حمکت خداوند

ما را در اینستاگرام هم دنبال کنید. https://www.instagram.com/familyraz/
۱۳۹۶-۰۱-۲۹
آدمها همیشه نیاز به نصیحت ندارند - موسسه راز تحول خانواده - دكتر ژيلا فرخي

آدمها همیشه نیاز به نصیحت ندارند

منتظر خبرهای جدید موسسه راز تحول خانواده باشید! با شما خواهیم بود از طریق سایت،تلگرام و اینستاگرام
۱۳۹۶-۰۱-۳۰
همیشه راهی وجود دارد - موسسه راز تحول خانواده - دکتر ژیلا فرخی

همیشه راهی وجود داره

منتظر خبرهای جدید موسسه راز تحول خانواده باشید! با شما خواهیم بود از طریق سایت،تلگرام و اینستاگرام
۱۳۹۶-۰۲-۰۱
زندگی همیشه عالی نیست - موسسه راز تحول خانواده - دکتر ژیلا فرخی

زندگی همیشه عالی نیست

منتظر خبرهای جدید موسسه راز تحول خانواده باشید! با شما خواهیم بود از طریق سایت،تلگرام و اینستاگرام
۱۳۹۶-۰۲-۰۱
ذهنت رو از ترس ها خالی کن - موسسه راز تحول خانواده - دکتر ژیلا فرخی

ذهنت رو از ترس ها خالی کن

منتظر خبرهای جدید موسسه راز تحول خانواده باشید! با شما خواهیم بود از طریق سایت،تلگرام و اینستاگرام