فشارهای عصبی

۱۳۹۶-۰۲-۰۴
با گذشته ات کنار بیا تا حالت خراب نشه - موسسه راز تحول خانواده - دکتر ژیلا فرخی

با گذشته ات کنار بیا تا حالت خراب نشه

منتظر خبرهای جدید موسسه راز تحول خانواده باشید! با شما خواهیم بود از طریق سایت،تلگرام و اینستاگرام
۱۳۹۶-۰۲-۰۸
هیچ کس نمی تواند به عقب برگردد - موسسه راز تحول خانواده - دکتر ژیلا فرخی

هیچ کس نمی تواند به عقب برگردد

هیچ کس نمی تواند به عقب برگردد و از نو شروع کند! اما همه می توانند از همین حالا شروع کنند و پایان تازه ای بسازند.
۱۳۹۶-۰۲-۰۹
فردا دوباره تلاش خواهم کرد - موسسه راز تحول خانواده - دکتر ژیلا فرخی

فردا دوباره تلاش خواهم کرد

شهامت همیشه فریاد زدن نیست! گاهی صدای آرامیست که در انتهای روز می گوید: فردا دوباره تلاش خواهم کرد. @razetahavvol
۱۳۹۶-۰۲-۱۰
تنها غیر ممکنی که وجود داره - موسسه راز تحول خانواده - دکتر ژیلا فرخی

تنها غیر ممکنی که وجود داره

تنها غیر ممکنی که وجود داره اینه که: بخوای شکست خوردن فردی رو ببینی که هرگز تسلیم نمیشه!
۱۳۹۶-۰۳-۰۱
راز قانون جذب شماره دو - موسسه راز تحول خانواده - دكتر ژيلا فرخي

راز قانون جذب شماره دو