۱۳۹۵-۱۲-۰۷
از زندگي لذت ببريد! موسسه راز تحول خانواده دكتر ژيلا فرخي

از زندگی لذت ببرید!

از تک تک لحظات زندگی لذت ببرید!
۱۳۹۵-۱۲-۱۴
زندگی آسان - موسسه راز تحول خانواده

زندگی آسان

اگر زندگی را آسان بگیری، عمرت به خوشی خواهد گذشت!
۱۳۹۵-۱۲-۲۲
از خودت بيشتر توقع داشته باش، از ديگران كمتر - موسسه راز تحول

از خودت بیشتر توقع داشته باش، از دیگران کمتر

از خودت بیشتر توقع داشته باش، از دیگران کمتر....
۱۳۹۵-۱۲-۲۲
به فرزندانتان درست اندیشیدن را بیاموزید موسسه راز تحول خانواده

به فرزندانتان درست اندیشیدن را بیاموزید

به فرزندانتان درست اندیشیدن را بیاموزید! آنها میتوانند یک نسل را تغییر دهند...
۱۳۹۵-۱۲-۲۴
لذتهاي زندگي مهم هستن - موسسه راز تحول خانواده

لذتهای زندگی مهم هستن

لذتهای زندگی مهم هستن .....