هدف گذاري

۱۳۹۵-۱۲-۰۳
سمينار هدف گذاري سال 96 موسسه راز تحول خانواده دكتر ژيلا فرخي

سمینار هدف گذاری سال ۹۶

سمینار هدف گذاری و برنامه ریزی موفقیت سال ۹۶ - موسسه راز تحول خانواده - دکتر ژیلا فرخی
۱۳۹۵-۱۲-۰۷
هدف گذاري سال 96 موسسه راز تحول خانواده دكتر ژيلا فرخي

هدف گذاری سال ۹۶

هدف گذاری و برنامه ریزی موفقیت سال ۹۶ - دکتر ژیلا فرخی
۱۳۹۵-۱۲-۱۱
هدف گذاری و برنامه ریزی موفقیت برای سال 96

برنامه ریزی موفقیت سال ۹۶

سمینار هدف گذاری و برنامه ریزی موفقیت برای سال ۹۶
۱۳۹۵-۱۲-۱۵
انسانهای بی هدف - موسسه راز تحول خانواده

انسانهای بی هدف

انسانهای بی هدف تا آخر عمر ابزار انسانهای هدفمند خواهند شد.
۱۳۹۵-۱۲-۱۷
سمينار هدف گذاري و برنامه ريزي سال 1396

سمینار هدف گذاری و برنامه ریزی سال ۱۳۹۶

سمینار هدف گذاری و برنامه ریزی سال ۱۳۹۶