۱۳۹۵-۱۲-۰۱
چاکراها و مراکز انرژی - موسسه راز تحول خانواده

چاکراها و مراکز انرژی

چاکرا ها یا مراکز انرژی در حال چرخش، بخش های بسیار مهمی از کالبد انرژی هستند. همانند کالبد فیزیکی که از اعضای حیاتی و کم اهمیت تر تشکیل شده، کالبد انرژی نیز دارای چاکرا های اصلی و فرعی و چاکرا های بسیار کوچک است. چاکرا های اصلی، مراکز انرژی در حال چرخشی هستند که به طور معمول سه تا چهار اینچ قطر دارند و اعضای اصلی و حیاتی کالبد فیزیکی را کنترل می کنند و به آن ها انرژی می دهند.
۱۳۹۵-۱۲-۰۶
هفت چاکرا موسسه راز تحول خانواده دکتر ژیلا فرخی

هفت چاکرا

معرفی هفت چاکرا
۱۳۹۵-۱۲-۰۷
سنگهای شفابخش موسسه راز تحول خانواده دکتر ژیلا فرخی

چاکرا درمانی با سنگ های شفابخش

چاکرا درمانی با سنگ های شفابخش
۱۳۹۵-۱۲-۱۴
دوره ريلكسيشن رنگين كماني موسسه راز تحول خانواده دكتر ژيلا فرخي

برگزاری دوره ریلکسیشن رنگین کمانی

برگزاری دوره ریلکسیشن رنگین کمانی در موسسه راز تحول خانواده توسط سرکار خانم دکتر ژیلا فرخی - جهت دیدن تصاویر و دریافت فایلهای دوره بر روی لینک زیر کلیک کنید.