نکات تربیتی از یک تا پنج سال

بهترین همسر دنیا
بهترین همسر دنیا چه شکلی است؟
دی , 1395
افزایش رضایت از زندگی
ده روش برای افزایش رضایت از زندگی
دی , 1395

نکات تربیتی از یک تا پنج سال

تربیت کودک

تربیت کودک

نکات تربیتی از یک تا پنج سال

1.براي رشد حس تعادل واحساس امنيت،كودك نياز دارد كه در آغوش گرفته شود.

2.توجه سريع به كودك هنگاميكه گريه مي‌كند باعث رشد احساس ايمني واطمينان او مي گردد.

3.لالائي،تكان دادن وبه آرامي به پشت كودك زدن وبغل گرفتن او باعث مي‌شود كه به خواب رود.

4.اختصاص يك اطاق براي كودك از لحاظ آرامش او و راحتي خودتان حائز اهميت است.

5. انس وهمدمي وبازي با پدر ومادر براي هر كودكي اهميت دارد.

6. دراين سن با يك كمك مختصر،كودك مي‌تواند براي رفتن به توالت به تنهايي اقدام نمايد.

7. كودك براي رشد توانايي خود از لحاظ ارتباط نياز به تمرين تكلم وگوش دادن دارد.

8. كودك نياز به يك مادر آسوده خاطر ومدير دارد. مادر كه هم براي خودش وهم براي كودكش در فكر برنامه استراحت وتفريح باشد.

9. كانون خانواده بايد از يك جو تفاهم ويكدلي برخوردار باشد زيرا تنش هاي عصبي (دعواها) بچه را عصبي مي سازد.

10. كودك بايد تا حد معقول از آزادي برخوردار باشد،با ممنوعيت هاي زياد از حد نبايد اورا محدود ساخت.

11.كودك از طريق اظهار وجود،احساس شخصيت را در خود رشد مي‌دهد.

12.كودك نياز دارد كه اورا عضوي از خانواده به حساب آورند.

13.از جمله نيازمنديهاي كودك اسباب بازي وچيزهايي است كه بتواند آنها را مهار كند نه چيزهايي كه قادر نباشد آنها را به كار گيرد.

14. بايد فضا، امكانات لازم را براي حركت آزادانه كودك وتكاپو وپويش او ايجاد نمود.

15. كودك نياز دارد آزادانه بازي كند، بدود،بالا برود،جست وخيز كند وخودش را كثيف كند.

16. هنگامي كه كودك مي خواهد غذايش را خودش بخورد اجازه اين كار را به او بدهيد. حتي اگر اين كار را بدرستي انجام ندهد.

17. كودك نياز دارد اعضاي بدنش پاك وتميز باشد.

18. كودك نياز به احساس وجود مادر وآغوش ونوازش او بخصوص هنگام شير خوردن دارد.

19. اسباب بازيهاي اوليه كودك بايد به گونه اي باشد كه نيازهاي اورا از نظر در دست گرفتن، زمين زدن ومكيدن وپرت كردن ارضاكند.

20. كودك نياز دارد كه والدينش در يابند كه او كودك است ودنياي خاص خود را دارد.

21. كودك را بايد تشويق كرد تا بتواند محبت وعلاقه اش را نسبت به ديگران ابراز كند.

22. غالباً كودك نياز دارد آشكارا نسبت به او ابراز محبت شود زيرا كه با اين كار ياد مي گيرد كه به ديگران متقابلاً محبت نمايد.

23. در اين سن كودك آمادگي دارد در تميز كردن ميز ومنظم كردن اطاق بهم ريخته‌اش همكاري نمايد.

24. در اين سن كودك گاهي همبازي هاي خيالي خلق مي كند وخود را به قالب حيوانات در مي‌آورد.

25. گاهي سر به سر خواهران وبرادران خود مي‌گذارد وگاه با آنه همراه مي‌شود.

26. در زماني كه بازي كودك به پر خاشگري وحالت تهاجم در قالب كلمات وحركات مي انجامد،نياز به راهنمايي دارند.

28. اختلاف جنسي را درك مي كند ودر اين مورد گاهي اوقات سئوال مي كند كه بايد به طور ساده پاسخ داده شود.

29. دوست دارد داستانهاي آشنا بدون تغيير برايش خوانده شود وار توصيف تصاوير لذت مي برد.

30. گاهي از تاريكي،سگ وديگر حيوانات مي ترسد كه در اين مورد به دلداري نيازمند است.

31.اين درك را مي نمايد كه والدنيش قصد خروج از خانه دارند يا از اين عمل استقبال مي نمايد وبا آنها خدا حافظي مي كند يا حالت مخالفت بخود مي گيرد واين عمل ممكن است تا سنين بالاتر ادامه يابد.

32. در زمانيكه با خانوانده غذا مي خورد سعي دارد با حركاتي توجه ديگران را جلب نمايد. در اين سن مي‌تواند به تنهايي غذا بخورد.

33. كودك علاقه‌مند است كه در آماده كردن حمام وشستن خودش كمك نمايد. دلش نمي‌خواهد از حمام بيرون بيايد.

34. موقعي كه از خواب بيدار مي شود خوشحال است ودوست دارد در اطراف اتاق والدين جست وخيز كند.

35.غالباً هنگام بيدار شدن گريه سر مي دهد وبعد از رفع حاجت به كمك مادرش حالت خواب آلودگي در او ازبين مي رود.

36. مي‌تواند،شلوار،جوراب،كفش وبلوزش را به تن كند ونيز مي تواند به راحتي لباسش را از تن در آورد ودكمه هاي پيراهنش را باز كند. اما نمي‌تواند دكمه هاي آن را ببندد.

37. معمولاً براي صبحانه اشتهاي خوبي دارد وبا مهارت غذايش را مي خورد. در اين مورد نياز چنداني به والدينش ندارد.

38. موقعي كه غذايش در حال آماده شدن است در خواست چيزهاي مورد علاقه اش مثل ميوه،گوشت وشير را ميكند.

39. توانايي در بازي كردن با ساير بچه ها را بدست مي آورد. در انتخاب دوستانش سليقه خاص خود را دارد.

40. دوست دارد كم وبيش حدود نيم ساعت در رختخواب بازي كند.

41. معمولاً در خلال شب از خواب برمي خيزد. ممكن است از رختخواب بيرون بيايد ودر اطراف خانه به پرسه زدن مشغول شود.

42. در اين سن در مورد خوابهايي كه ديده است شروع به صحبت مي كند.

43.ممكن است دلش بخواهد با مادرش به رختخواب برود اما والدين معمولاً مي توانند با ماندن دركناراو براي مدتي او را ازاين كارمنصرف سازند.

44.نسبت به والدين بخصوص مادر ابراز محبت مي نمايد .

45. ازبازي با پدر استقبال مي كند .

46.ازنقاشي كردن با مدادرنگي و مدل سازي با خاك رس لذت مي برد . اَشكالي مي‌كشد كه بندرت شبيه چيزهايي است كه قصد كشيدن تصويرآنها را دارد.

47.به بزرگترها گوش مي‌دهد. خواستارجلب رضايت و تشويق آنها است و نيز علاقه مند به تسلط در بكارگيري لغات جديد مي باشد .

48.كودك چهارساله قادراست بخوبي حرف بزند و بعضي اوقات اين عمل را به صورت مشاجره نشان مي‌دهد.

49. بازيهاي كودكانه نياز به نظارت دارند. مشاجرات ممكن است به زدن مشت و لگد منجر شود. 50.كودك گاهي با مشاجره و گاهي نيزبا دعوا (اصطكاك فيزيكي) ازفرمان مادرسرباز مي‌زند.

51.دراين سن كودك شروع به فراگرفتن قوانين و ممنوعيتها مي‌كند مثلاً مي‌داند كه توپ براي پرت كردن مي باشد نه سنگ و چيزهاي ديگر.

52.ممكن است پسرها با عروسك بازي كنند و دختران به اسباب بازيهاي پسرانه تمايل نشان دهند ضمناً اگرنسبت به اسباب بازي هاي مربوط به خودشان ابراز علاقه نمايند اشكالي ندارد.

53.كودك بيشتراوقات بانازو عطوفت به والدين مي چسبد و دوست دارد كه درآغوش گرفته و نوازش شود.

54.اگرمادركسي نظارت كند كودك مي تواند خودش استحمام كند و نيز قسمتي ازبدن خود را خشك نمايد .

55.معمولاً صبح ها بايك حالت نشاط اور ازخواب برمي خيزد و نسبت به رفع نيازهاي خود اقدام مي كند.

56.اگرلباسش دردسترس باشد مي تواند خودش لباسش را بپوشد .

57.ازمهدكودك و بازيهاي جمعي لذت مي برد . زيرا بازي با ديگران را نسبت به بازي درتنهايي ترجيح مي‌دهد.

58. خيلي با انرژي است. درسوارشدن سه چرخه و بالارفتن ازچيزهايي مانند نردبان و ...چالاك است و مي تواند بعضي از ابزاررا به كاربرد.

59.غالباً برادران و خواهران بزرگترش را عصبي، كوچكترها را مورد اذيت و آزار قرار مي‌دهد.

60.اشتهايش نسبتاً خوب و درحال بهتر شدن است ازچيزهاي بخصوصي خوشش مي آيد و ازبعضي چيزها بدش مي‌آيد و درغذا خوردن مهارت پيدا كرده است.

61.بعدازنهاربه استراحت مي پردازد اما به ندرت چرت مي‌زند.بي‌سروصدا بازي مي كند.

62.مي‌تواند به تنهايي به دستشويي برود. مي‌تواند ادرارخود را كنترل كند.

63.بامهره‌ها ساختمانهاي پيچيده‌اي مي‌سازد وازكارخود تعريف مي‌كند و دوست دارد پدرش دراين كاربه او كمك كند.

64.دراين سن كودك بيش ازهرموقع ديگر هنگام ناراحتي و اذيت شدن گريه سرمي‌دهد و نياز به ناز و نوازش دارد ولي بلافاصله بايد اورا به حال خود گذارد (بعد از نوازش).

65.بچه دائم درحال پرسش است براي اينكه هم اطلاع كسب كند و هم صحبت نمايد .

66.به اشعارو داستانهاي پرماجرا با علاقه گوش مي‌دهد. خصوصاً داستانهايي كه درمورد چگونگي كاروسايل و دستگاهها مي‌باشند.

67.اودوست دارد با خانواده‌اش غذابخورد اما با صحبت كردن و ميز غذا را ترك كردن ايجاد وقفه درغذا خوردن مي نمايد .

68.ازتاريكي و حيوانات، ماشين آتش نشاني و ... مي ترسد و نمي‌خواهد كه مادرش ازمنزل بيرون برود.

69.دراين موقع كودك كمترازخواب بيدار مي شود مگراينكه بخواهد به دستشويي برود، دراين زمان نياز به كمك دارد.

70.بدون مخالفت زياد به رختخواب مي‌رود بخصوص كه وقت خواب را بداند.

71.جهت فكرو عمل بايد به كودك وقت داد.

72.كودك بايد فرصت هايي داشته باشد تامستقلاً عمل نمايد.

73.او دوست دارد آزادانه دوستانش را به خانه بياورد و اين كارمورد قبول والدينش قرار بگيرد.

74.كودك به بازيهاي ساده گروهي، جست و خيزو فعاليت نياز دارد.

75. مدرسه مي‌تواند يك حالت تكامل درفرزند ما ايجاد نمايد اگرچه او هنوزدرانجام بعضي ازكارها كند است .

76. هنگام باز گشت از مدرسه بايد از كودك به گرمي استقبال نمود وبا او به صحبت پرداخت.

77. اگر گهگاهي بعد از يك روز درس ومشق از كوره در مي‌رود نياز به تفاهم دارد.

78.به كودك جهت كارهاي خلاقه متناسب با استعدادشان فرصت دهيد.

79.كودك جهت بازي به فضاي و وسايل لازم نيازمند است وضمن همين بازيها است كه او چيزهاي زيادي فرا مي‌گيرد.

80 .والدين با آگاهي به اين امر كه كودك آمادگي لازم جهت خواندن را دارد ميتوانند او را ياري دهند واين موضوع واين ارتباط به سن معيني ندارد.

81 . كودك نياز به فرصت جهت پوشيدن لباس دارد.

82 . آموزش ترتيبات مربوط به بهداشت شخصي را در اين سن آغز نماييد.

83 . بايد در كودك اين احساس را ايجاد نمود كه رفتن به مدرسه يك ماجراي هيجان انگيز است تبعيد به مكاني كه مقررات وانضباط خشك درآن حكمفرماست.

84 . در برابر ريخت وپاش كودك گذشت واغماض داشته باشد.

85 . پدر با پسر ومادر بادختر بايد فرصتهايي جهت دوستي ايجاد نمايند.

86 . با تاكيد بر خصلتهاي خوب فرزندانمان شخصيت او را بسازيم واز انتقاد نقاط ضعف او بپرهيزيم.

87 . بايد پسران را تشويق كرد كه خصوصيات مردانه ودختران خصوصيات زنانه را كسب کنند

88 . بايد از اينكه احساس كند فردي مفيد ومهم است لذت مي‌برد. فعاليت‌هاي باشگاهي وپيشاهنگي را دوت دارد.

89 . دوست دارد در جمع گروه سني خود مورد قبول واقع شود وبا نظراتش موافق باشند از تنها بودن تنفر دارد.

90 . از الكوهاي گروه سنتي خود در رابطه با طرز لباس پوشيدن – سخن گفتن – بازي ورفتار تعبيت مي‌كند.

91 . مقرري يا در آمدي كه در ازاي كار بدست مي‌آورد به او كمك مي‌كند كه ارزش پول واستقلال را بياموزد.

92 . در اين سنين كودك در پي كسب اطمينان وپشتيباني والدين خويش مي‌باشد .

93 . بزرگسالان بايد مواظب باشند كه بچه‌ها خسته وبيش از اندازه هيجان زده نشوند.

94 . دويدن – جست وخيز و... ديگر كارها مشكل براي آنها ضروري است.

95 . فعاليت‌هاي دور از خانه (مثل كارهايي اردوئي) به اومجال مي‌دهد كه حس ماجراجوئي خود را ارضا نمايد.

96 . لازم است والدين بدانند كه كودك در اين سنين هنوز آماده نيست كه رفتار بزرگسالان را دا 5 تا6 سالگي 75. مدرسه مي‌تواند يك حالت تكامل درفرزند ما ايجاد نمايد اگرچه او هنوزدرانجام بعضي ازكارها كند است .

76. هنگام باز گشت از مدرسه بايد از كودك به گرمي استقبال نمود وبا او به صحبت پرداخت.

77. اگر گهگاهي بعد از يك روز درس ومشق از كوره در مي‌رود نياز به تفاهم دارد.

78.به كودك جهت كارهاي خلاقه متناسب با استعدادشان فرصت دهيد.

79.كودك جهت بازي به فضاي و وسايل لازم نيازمند است وضمن همين بازيها است كه او چيزهاي زيادي فرا مي‌گيرد.

80 .والدين با آگاهي به اين امر كه كودك آمادگي لازم جهت خواندن را دارد ميتوانند او را ياري دهند واين موضوع واين ارتباط به سن معيني ندارد.

81 . كودك نياز به فرصت جهت پوشيدن لباس دارد.

82 . آموزش ترتيبات مربوط به بهداشت شخصي را در اين سن آغز نماييد.

83 . بايد در كودك اين احساس را ايجاد نمود كه رفتن به مدرسه يك ماجراي هيجان انگيز است تبعيد به مكاني كه مقررات وانضباط خشك درآن حكمفرماست.

84 . در برابر ريخت وپاش كودك گذشت واغماض داشته باشد.

85 . پدر با پسر ومادر بادختر بايد فرصتهايي جهت دوستي ايجاد نمايند.

86 . با تاكيد بر خصلتهاي خوب فرزندانمان شخصيت او را بسازيم واز انتقاد نقاط ضعف او بپرهيزيم.

87 . بايد پسران را تشويق كرد كه خصوصيات مردانه ودختران خصوصيات زنانه را كسب كنند

88 . بايد از اينكه احساس كند فردي مفيد ومهم است لذت مي‌برد. فعاليت‌هاي باشگاهي وپيشاهنگي را دوت دارد.

89 . دوست دارد در جمع گروه سني خود مورد قبول واقع شود وبا نظراتش موافق باشند از تنها بودن تنفر دارد.

90 . از الكوهاي گروه سنتي خود در رابطه با طرز لباس پوشيدن – سخن گفتن – بازي ورفتار تعبيت مي‌كند.

91 . مقرري يا در آمدي كه در ازاي كار بدست مي‌آورد به او كمك مي‌كند كه ارزش پول واستقلال را بياموزد.

92 . در اين سنين كودك در پي كسب اطمينان وپشتيباني والدين خويش مي‌باشد .

93 . بزرگسالان بايد مواظب باشند كه بچه‌ها خسته وبيش از اندازه هيجان زده نشوند.

94 . دويدن – جست وخيز و... ديگر كارها مشكل براي آنها ضروري است.

95 . فعاليت‌هاي دور از خانه (مثل كارهايي اردوئي) به اومجال مي‌دهد كه حس ماجراجوئي خود را ارضا نمايد.

96 . لازم است والدين بدانند كه كودك در اين سنين هنوز آماده نيست كه رفتار بزرگسالان را داشته باشد.

97 . كمك او در كارهاي خانه او را به قبول مسئوليتهاي عادت مي‌دهد.

98 .كودك دراين سن نياز به يك الگوي بزرگسال دارد از لحاظ صبوري ، اصول اخلاقي و اهداف زندگي.

99. علاقمند به مشاركت در برنامه‌هاي فعاليتهاي خانوادگي است .

100. بايد نسبت به تمايلات تند ومعمولاً زود گذر كودك حوصله داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× رزرو وقت