فراموش کردن خاطرات بد
فراموش کردن خاطرات بد!
آبان , 1398
آمال و آرزو ها
آمال و آرزو ها
فروردین , 1399

پایداری در عشق

پایداری در عشق

پایداری در عشق

عشق را یک #هیجان و #احساس باید تعریف کرد؛ و همانگونه که هیچ هیجان و احساسی با ثبات و پایدار نیست، پس قاعدتا عشق نیز نباید #پایدار و با دوام باشد. اما آنچه در عشق رخ می دهد، صرفا یک هیجان و احساس ساده انگارانه نمی تواند باشد، بلکه عشق همسو با یک جریان خاص و اختصاصی هم مسیر می شود، به نام #عاطفه.

عاطفه یکی از اساسی ترین و بنیادی ترین ساختار های #روان است که از #دوران_جنینی با #انسان هم مسیر می شود. فی الواقع مکانیزم اثر #هیجانات و #احساسات بر اساس عاطفه است و عاطفه مستقیما بر سامانه ی هیجانی ما تاثیر می گذارد.

از طرفی، یکی دیگر از ویژگی های اختصاصی عشق، وجود دو عنصر پایستگی #انرژی در عشق و جریان متناوب انرژی است. در اصل عشق برآمده از نوعی انرژی است که در شرایط خاص به صورت عشق جریان می یابد. این انرژی می تواند در قالب #خشم و #نفرت نیز متبلور شود.

اما هیچ کدام از این ویژگی ها به تنهایی متضمن بقاء عشق نیستند؛ بلکه آنچه باعث دوام عشق می شود چیزی نیست جز ایثار؛ و در دل ایثار نیز چیزی نهفته است به نام #احترام و #صمیمیت و #اعتماد .

اگر در یک رابطه (هر رابطه ای) احترام خدشه دار شده و طرفین به ابعاد #وجودی ، شخصیتی، روانی، فردی، و خانوادگی یکدیگر ضربه وارد کنند، در واقع به ساختار اعتماد در رابطه آسیب زده اند؛ اعتمادی که از وجود احساس امنیت سرچشمه می گیرد.

برای دوام و پایداری در رابطه و خصوصا عشق، باید #ذهن و مغز و وجود خویش را برای دیگری به تکاپو و جنبش انداخت؛ باید برای دیگری و با دیگری نفس کشید و زیست. عشق همانطور که انرژی است، به سوخت برای حفظ انرژی نیاز مند است؛ اگر سوخت مورد نظر یعنی احترام، صمیمیت و اعتماد به عشق تزریق نشود، فرایند #ایثار مختل شده و انرژی عشق در مسیر دیگری نظیر خشم و نفرت و #حسرت و غیره قرار خواهد گرفت.

نویسنده مصطفی یونسی سینکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× رزرو وقت