2017-06-21
برای مدیریت دعواهای خانوادگی چکار کنیم؟ - موسسه راز تحول خانواده - دكتر ژيلا فرخي

برای مدیریت دعواهای خانوادگی چکار کنیم؟

جهت مشاهده مطلب به سایت یا کانال تلگرام ما مراجعه نمایید. www.familyraz.com https://t.me/razetahavvol
2017-06-20
شيوه خلع سلاح همسر عصباني - موسسه راز تحول خانواده - دكتر ژيلا فرخي

شیوه خلع سلاح همسر عصبانی

جهت مطالعه مطلب به سایت ما مراجعه نمایید. WWW.FAMILYRAZ.COM
2017-06-19
جلسه دوم مردان چگونه فرماندهی کنند؟ - موسسه راز تحول خانواده - دکتر ژیلا فرخی

جلسه دوم مردان چگونه فرماندهی کنند؟

2017-06-18
سنجش ميزان دقت تمركز ديداري و شنيداري IVA - موسسه راز تحول خانواده - دكتر ژيلا فرخي

سنجش میزان دقت تمرکز دیداری و شنیداری IVA

منتظر خبرهای جدید موسسه راز تحول خانواده باشید! با شما خواهیم بود از طریق سایت،تلگرام و اینستاگرام
2017-06-18
سلطان دلها باش اما دل نشكن - موسسه راز تحول خانواده - دكتر ژيلا فرخي

سلطان دلها باش اما دل نشکن پله بساز اما از کسی بالا نرو