2019-07-13
آدمهاي مهربون زندگيتون موسسه راز تحول خانواده دكتر ژيلا فرخي

آدمهای مهربون

آدمهای مهربون!!!
2019-07-11

باید حرکت کنیم تا برسیم!!!

گاهی انقدر نگران رسیدنیم که مهمترین چیز را از یاد میبریم: باید حرکت کنیم تا برسیم
2019-07-10
عاشق خودت باش موسسه راز تحول خانواده دكتر ژيلا فرخي

عاشق خودت باش!!!

2019-06-29
موسسه راز تحول خانواده

چقدر می تونید گذشت کنید؟!

وقتی تصمیم به ازدواج میگیرید، اولین سوالی که باید از خودتون بپرسید اینه که : چقدر می تونید گذشت کنید؟! صادقانه به این سوال جواب بدید ، بهش فکر کنید و گذشت داشتن رو تمرین کنید...