آبان , 1397

شکایت‌ مردان نسبت به سه رفتار زنانه

آبان , 1397

سه توصیه جنسی به زنان در باره مردان

فروردین , 1399

انتظار به عنوان مقدمه ای برای رنج

مفهوم انتظار در بعد #زمان و در مالکیت #آینده است. آینده ذاتا #رنج زا است. آینده به واسطه ی مبهم و بی ثبات بودنش، اضطراب زاست. […]
× رزرو وقت