رزومه

مهدی بیاتی

متخصص كودك و نوجوان، خانواده درمانگر


- دکتری تخصصی علوم تربیتی

- کارشناسی علوم تربیتی (گرایش پیش دبستانی و دبستانی) – دانشگاه علامه طباطبائی تهران

- کارشناسی ارشد علوم تربیتی (گرایش آموزش و پرورش مطالعات تطبیقی و بین الملل) – دانشگاه علامه طباطبائی تهران

- مشاور در امور کودکان قائم مقام وزیر کشور در طرح تحول اجتماعی

- عضو کمیته علمی کودک سازمان بهزیستی کشور

- دبیر شورای هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری دانشگاه علامه طباطبایی

- دبیر و مدرس سبک زندگی ایرانی – اسلامی طرح فراگیر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار شده در کلیه خانه فرهنگ و فرهنگسراهای کلیه مناطق 22 گانه سطح شهر تهران (گروه هدف: 2200 نفر از بانوان سطح شهر تهران)

- دبیر و مدرس طرح چارقد مهربانی ویژه بانوان شهر تهران (گروه هدف: 6000 نفر)

- عضو کانون متفکرین ایران

- مشاور علمی انتشارات به اندیشان برای کودکان و نوجوانان (مهر ماه 1386 تا کنون)

- مشاور طرح بهبانان زیبایی با موضوع مهارت های زندگی برای خانواده

- دبیر و مدرس طرح بهبانان زیبایی سازمان زیبا سازی شهرداری تهران (آموزش کودکان جهت شهری سالم)

- مدیر گروه برگزاری دوره های مربیگری و مدیریت مهدهای کودک جهاد دانشگاهی علامه طباطبایی

- مشاور امور کودکان پیش دبستانی جهاد دانشگاهی علامه طباطبایی تهران

- مشاور خانواده و کودک در مهد وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی

- سخنران در سمینار سالیانه سازمان آموزش و پژوهش شهر تهران با موضوع بهداشت روانی مربیان و تأثیر آن بر کودکان کودکستان)

- حضور در برنامه سیما (شبکه 3) با موضوع چگونگی ارتباط با کودک

- حضور در برنامه زنده شبکه 4 با موضوع تأثیر پوشش خانواده در امنیت روانی کودکان

- حضور در برنامه زنده سیمای خانواده(شبکه 1) با موضوع رسانه و تاثیر آن بر خانواده و کودک (15 جلسه)

- حضور در برنامه دالان (شبکه 1) تاثیر شبکه های ماهواره بر امنیت روانی و تربیتی خانواده

- کارشناس رادیو گفتگو با موضوع کودکان کار و خیابان

- کارشناس رادیو ایران با موضوع نقش رسانه در تربیت کودک وسخنرانی، مشاور خانواده و کودک در بیش از ده ها مهد کودک در تهران

- مدرس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

- مدرس روانشناسی عمومی در دانشگاه علمی، کاربردی جهاد دانشگاهی

- مدرس روانشناسی اجتماعی در دانشگاه علمی، کاربردی جهاد دانشگاهی

- مدرس حرکات ورزشی و سرود های خاص کودکان در دانشگاه علمی و کاربردی

- مدرس مبانی و اصول تعلیم و تربیت در دانشگاه علمی و کاربردی

- مدرس دانشگاه علامه طباطبايي

- مدرس تخصصی کارگاههای آموزشی مربیان مهدهای کودک دولتی و خصوصی با موضوع چگونگی ارتباط با کودکان پیش از دبستان در دانشگاه علامه طباطبایی تهران

- مدرس تخصصی دوره های مربیگری دانشگاه علوم بهزیستی (چگونگی پرورش خلاقیت در کودکان و ....)

- مدرس تخصصی دوره های مربیگری جهاد دانشگاهی تهران (ادبیات کودکان، قصه گویی و نمایش خلاق)

- مدرس تخصصی کارگاه آموزشی مربیان مهدهای کودک جزیره کیش (قصه گویی و نمایش خلاق)

- مدرس تخصصی مدیران و مربیان مهدهای کودک استان تهران جهاد دانشگاهی علامه طباطبایی تهران (روانشناسی کودک، اصول و روش برنامه ریزی کودکستان، قصه گویی و نمایش خلاق، چگونگی ارتباط با خانواده و...)

- مدرس تخصصی دوره های مربیگری چگونگی ارتباط با کودک با موضوعات قرآنی در امور مساجد استان تهران

- مدرس تخصصی دوره های مربیگری چگونگی ارتباط با کودک موسسه قرآن استان تهران

- مدرس و مشاوره خانواده در مهد وابسته به وزارت آموزش و پرورش

- مدرس مفاهیم معنوی و مهارتهای زندگی کودکان برای مدیران و مربیان سازمان بهزیستی مشهد

- مدرس تخصصی دوره ضمن خدمت مدیران و کارشناسان حوزه کودک سازمان بهزیستی کشور (با موضوع بررسی تطبیقی کودکستانهای ایران با انگلستان و سوئد)

- مدرس تخصصی مهارتهای زندگی در سازمان زندانهای کشور برای زندانیان

- مدرس تخصصی مهارتهای زندگی برای کودکان کودکستانی در جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

- مدرس تخصصی دوره های HIGCH SCOPE، مونته سوری، رجیو امیلیا در جهاد دانشگاهی علامه طباطبایی تهران

- مدرس تخصصی دوره های شیوه برنامه ریزی کودکستان بر مبنای کودک محوری مشارکتی فعال برای مربیان و مدیران مهدهای کودک

- مدرس دوره های تطبیقی با موضوع بررسی کودکستانهای انگلستان و ایران در جهاد دانشگاهی علامه طباطبایی تهران و مدیر گروه مهدهای کودک تهران (از سال 1385 تا کنون)

- سخنران پنل تخصصی نقش خانواده در کنترل آسیبهای اجتماعی.

- پایان نامه کارشناسی ارشد (بررسی تحلیلی و تطبیقی نقش دولتمردان و برنامه ریزان آموزشی ممالک کشورهای انگلستان، سوئد و ایران در توسعه کودکان کودکستانی 4 تا 6 سال)

- بررسی تطبیقی شیوه های HIGCH SCOPE، مونته سوری، رجیو امیلیا و واحد کار

- تالیف و ترجمه کتاب HIGCH SCOPE (رویکردی برآموزش نوین)

- مقالات و نوشته های فراوان در حوزه کودک و خانواده در نشریات و سایتهای معتبر

× رزرو وقت