اعتماد_به_نفس

مرداد , 1396
اعتماد به نفس موسسه راز تحول خانواده دكتر ژيلا فرخي

اعتماد به نفس یعنی خودت رو با دیگران مقایسه نکنی

اعتماد به نفس یعنی اونقدر عاشق خودت باشی و به خود شناسی برسی که دیگه خودت رو با دیگران مقایسه نکنی @razetahavvol
× رزرو وقت