برنامه ریزی

2017-03-01
هدف گذاری و برنامه ریزی موفقیت برای سال 96

برنامه ریزی موفقیت سال ۹۶

سمینار هدف گذاری و برنامه ریزی موفقیت برای سال ۹۶
2017-03-05
انسانهای بی هدف - موسسه راز تحول خانواده

انسانهای بی هدف

انسانهای بی هدف تا آخر عمر ابزار انسانهای هدفمند خواهند شد.
2017-03-06
كنترل زمان! - موسسه راز تحول خانواده

کنترل زمان رو در دست بگیر!

به ساعت خیره شو! میتونی متوقفش کنی!؟ قطعا نه. زمان کارش رد شدنه! هر ثانیه ای که بگذره دیگه بر نمی گرده! کنترل زمانت رو در دست بگیر و ازش جلو بزن.