برنامه ریزی

اسفند , 1395
هدف گذاری و برنامه ریزی موفقیت برای سال 96

برنامه ریزی موفقیت سال ۹۶

سمینار هدف گذاری و برنامه ریزی موفقیت برای سال ۹۶
اسفند , 1395
انسانهای بی هدف - موسسه راز تحول خانواده

انسانهای بی هدف

انسانهای بی هدف تا آخر عمر ابزار انسانهای هدفمند خواهند شد.
اسفند , 1395
كنترل زمان! - موسسه راز تحول خانواده

کنترل زمان رو در دست بگیر!

به ساعت خیره شو! میتونی متوقفش کنی!؟ قطعا نه. زمان کارش رد شدنه! هر ثانیه ای که بگذره دیگه بر نمی گرده! کنترل زمانت رو در دست بگیر و ازش جلو بزن.
× رزرو وقت