دكتر ژيلا فرخي

اسفند , 1395
سمينار هدف گذاري و برنامه ريزي سال 1396

سمینار هدف گذاری و برنامه ریزی سال ۱۳۹۶

سمینار هدف گذاری و برنامه ریزی سال ۱۳۹۶
اسفند , 1395
مردم هرگز خوشبختي خود را نمي شناسند!

مردم هرگز خوشبختی خود را نمی شناسند

مردم هرگز خوشبختی خود را نمی شناسند! اما خوشبختی دیگران، همیشه در جلو دیدگان آنهاست.
اسفند , 1395
براي شروع، لازم نيست عالي باشي!

برای شروع لازم نیست عالی باشی

برای شروع، لازم نیست عالی باشی! اما برای عالی شدن، باید شروع کنی.
× رزرو وقت