عيد_سعيد_فطر

تیر , 1396
عيد فطر مبارك باد - موسسه راز تحول خانواده - دكتر ژيلا فرخي

عید سعید فطر بر همه شما مبارک باد

کم کم غروب ماه خدا دیده می شود صد حیف ازین بساط که برچیده می شود در این بهار رحمت و غفران و مغفرت خوشبخت آن کسی ست که بخشیده می شود
× رزرو وقت