اسفند , 1395
هدف گذاری و برنامه ریزی موفقیت برای سال 96

برنامه ریزی موفقیت سال ۹۶

سمینار هدف گذاری و برنامه ریزی موفقیت برای سال ۹۶
اسفند , 1395
سمينار هدف گذاري و برنامه ريزي سال 1396

سمینار هدف گذاری و برنامه ریزی سال ۱۳۹۶

سمینار هدف گذاری و برنامه ریزی سال ۱۳۹۶
اسفند , 1395
زندگي براي عالي بودن لازم نيست بي نقص باشه

زندگی برای عالی بودن لازم نیست بی نقص باشه

زندگی برای عالی بودن لازم نیست بی نقص باشه! .....
× رزرو وقت