2017-02-21
تفاوت ديدگاه - موسسه راز تحول خانواده - دكتر ژيلا فرخي

تفاوت دیدگاه

این که تو درست میگی، معنیش این نیست که من اشتباه میگم! تو زندگی رو اونجوری که من دیدم، ندیدی ...
2017-03-04
زندگی آسان - موسسه راز تحول خانواده

زندگی آسان

اگر زندگی را آسان بگیری، عمرت به خوشی خواهد گذشت!
2017-03-07
چرا زندگي رو سخت ميكني!

چرا زندگی رو سخت میکنی!

چرا زندگی رو سخت میکنی! ما فقط یک بار زندگی می کنیم. سخت نگیر! ساده باش.
2017-03-07
خوشبختي ما در سه جمله است!

خوشبختی ما در سه جمله است!

خوشبختی ما در سه جمله است: تجربه از دیروز، استفاده از امروز، امید به فردا ولی ....
2017-03-15
خوشبختي پيدا كردني نيست - موسسه راز تحول خانواده

خوشبختی پیدا کردنی نیست

خوشبختی ..... جهت مشاهده ادامه مطلب بر روی لینک کلیک کنید.